ZdrOva

zdrova

 

Praktyka Lekarska

 

zadzwoń umów się na wzytę tel. 22 8260825, 607776777

telefon:

22 826 08 25

607 776 777

 

 

Skróty w USG płodu

Skróty stosowane w badaniu USG płodu

Kobieta w ciąży często nie może zrozumieć opisu badania USG płodu.

Poniżej przedstawiono objaśnienie niezrozumiałych, angielskojęzycznych skrótów stosowanych w opisie badania USG płodu. 

  

GS (gestarional sac) - średnica pęcherzyka ciążowego. Pojęcie stosowane gdy wykonuje się pierwsze usg w ciąży. 

CRL (crown rump length)d - długość ciemieniowo – siedzeniowa (odległość między główką a pupą płodu). W USG Mierzy się do 16-17 tygodnia ciąży, później płód jest za bardzo "zwinięty" i zastosowanie nawet USG 3d nie umożliwia dokładnego zmierzenia długości płodu.

BPD (biparietal diameter) - wymiar dwuciemieniowy główki (w USG płodu jest szerokość główki od boku do boku). Jeżeli płód schowa głowę za spojenie łonowe to jedynie zastosowanie USG-3d umożliwia zmierzenie szerokości główki.

 

 

OFD (occipital frontal diameter) - wymiar czołowo-potyliczny (długość główki od przodu do tyłu). Podobnie jak wyżej w niektórych sytuacjach pomocne jest usg3d.

HC (head circumference) - obwód główki - ważny parametr m. in. w ocenie wagi płodu. Tu także przy niekorzystnym ułożeniu płodu usg 3d ma zastosowanie.

FL (femur lengthd) - długość kości udowej, ważny parametr m. in. w ocenie wagi płodu.

HL (humerus length) - długość kości ramiennej.

AC (abdominal circumference) obwód brzucha - ważny parametr m. in. w ultrasonograficznej ocenie wagi płodu

CER (cerebellum) - wymiar poprzeczny (szerokość) móżdżku. Potrzeba dość dobrego sprzętu (np. USG 3D) aby ocenić ten parametr.

VP (ventricular posterior) - szerokość rogów tylnych komór bocznych mózgu. I tu zastosowanie ma USG3D.

EFW (estimated fetal weight)szacunkowa masa płodu - zwykle na podstawie pomiaru kilku części ciała dziecka (głowy, brzuszka, nóżki)

AFI (amniotic fluid index) - indeks płynu owodniowego (ilość wód płodowych jako średnia z 4 pomiarów w 4 kwadrantach jamy macicy) - ważny gdy podejrzewa się wielowodzie lub małowodzie. Zwykle nie trzeba go mierzyć gdy widać na oko, że ilość wód płodowych jest prawidłowa.

NB (nasal bone) - kości nosowe - u płodów rasy kaukaskiej (kolokwialnie zwanej białą) widoczne w USG, zwykle nie widać ich u płodów azjatyckich i pochodzenia afrykańskiego. Brak występuje u 60% dzieci z zespołem Downa. Czasem u zupełnie zdrowych dzieci ich nie widać. Żeby uwidocznić w USG płodu NB lub NT (patrz niżej) potrzebny jest wysokiej klasy aparat USG.

NT (nuchal translucency) - przezierność karkowa (warstwa płynu pod skórą na karku płodu - każde zdrowe dziecko ma płyn pod skórą na karku). Powiększona może świadczyć o różnych nieprawidłowościach  począwszy od niewinnych i bez znaczenia klinicznego  do poważnych jak zespół Downa czy wada serca.

USG 3D i USG 4D (USG trójwymiarowe, trójwymiarowe badanie płodu) - technika badania obecna w aparatach USG wysokiej klasy. Obraz powstaje w czasie rzeczywistym z przetworzonych leżących gęsto obok siebie obrazów płaskich (2D, "czarno-białych") Różnica między 3D i 4D polega na tym, że 3D to jakby jedna klatka (trójwymiarowe zdjęcie nieruchome) a 4D to jakby film złożony z wielu klatek 3D. USG trójwymiarowe to nie tylko "bajer" i pamiątka dla rodziców - umożliwia ono dotarcie do niedostępnych w inny sposób przekrojów i tym samym zwiększa możliwość rozpoznania wielu chorób. Aparaty USG 3/4D wyposażone są w inne cenne mechanizmy badawcze jak np. badanie przepływów metodą Dopplera.

FHR (fetal heart rate) - częstość akcji serca płodu