Przeludnienie na Filipinach – Frohnie Diputado Cagalitan

NSVI2016 frohnie-prezentacja